IC3 01 - Prins Buris

Familien Puukka-Sørensen

IC3 togsæt 01 Prins Buris

Togsæt 86 med UIC/EVN kontrolcifre. Aarhus Banegård den 14. december 2015

IC3 togsæt 01 Prins Buris er leveret af ABB Scandia 1990 og adopteret af Holstebro den 16. juni 1990.

 

Prins Buris fik under striden om kongedømmet 1157 den sjællandske flåde til at nægte støtte til Sven Grate, og kong Valdemar gjorde ham til hertug i Jylland. Han udmærkede sig i kampene mod venderne, men faldt senere i unåde på grund af sine forbindelser med kongens klæder.

 

Af sit fædrene gods oprettede Buris cistercienserklostret i Tvis ved Holstebro i 1163.

 

Togets dekorationer er tegninger af Johannes Larsen. Originalerne findes i museet i Kerteminde.

 

Togsættet består af MFA 5001 - FF 5401 - MFB 5201.

 

UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5001-6 - 95 86 000 5401-8 - 95 86 000 5201-2.