Kirsti

Familien Puukka-Sørensen

Kirstis aktiviteter

Forbrugergruppen Vest

 

Kirsti er kasserer for Forbrugergruppen Vest.

 

Forbrugergruppen Vest blev dannet i 1970 og hjælper med kontakt mellem forbrugere der er kommet i klemme ved handler eller i det hele taget har spørgsmål i forhold til forbrugerrettigheder.

 

Se mere på Forbrugergruppen Vests hjemmeside.

Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Kirsti repræsenterer Cyklistforbundet i Brøndby Kommune Miljørepræsentantskab for Brøndbyvester bydelen.

 

Se mere på forbundets lokale hjemmesíde eller på forbundets hjemmeside.