DSB Lynette - Litra ML

I 2022 købte jeg Heljans ML 4901 og 4902 sammen med to mellemvogne FL 7901 og 7902.


Heljan har produceret togsættet i mange forskellige udgaver til de forskellige privatbaner, så sædernes placering er ikke korrekte i forhold, hvordan de så ud hos DSB. Jeg har valgt at leve med dette. Jeg kan selvfølgelig håbe på, at der en dag producent der vil en korrekt sædeopstilling som de var hos DSB.


ML-FL blev sat i drift hos DSB i 1984 oprindeligt med brune sæder. I 1997-98 blev alle togsættene renoveret, hvor de fik blå interiør og sæder. De kørte med disse farver frem til udrangeringen i 2007. Det er denne seneste periode jeg har valgt for mine togsæt. Ved renoveringen blev dørene mellem togvognene malet lyseblå, så den detalje måtte jeg lige have med. Derudover har jeg udboret de tværgående gummivulster i overgangene. Du kan se billeder m.m. af togene på jernbanen.dk.


I første omgang har jeg skilt togsættet ad, så jeg kunne male det indvendigt, hvorefter jeg kunne sætte passagerer i vognene. 


Togsættet er udstyret med lysstave og strømførende koblinger, men jeg kunne også godt tænke mig at få både dørlys og færdigmeldingsblink på togsættet. Jeg har fået Perfecttrains til at sætte disse lys i togsættet, samt PerfectSound lyddekodere. Lyddekoderne har nogle fede lydeffekter, der blandt andet hænger sammen med færdigmeldingsblinkene.


Jeg har desuden udboret udstødningsrørene på motorvognene. Jeg mangler at tilføje det ekstra udstødningsrør i gavlene på motorvognene.


Jeg har tilføjet ekstra detaljer til førerrummene, så der nu er to sæder i hvert førerrum. Derudover har jeg ombygget bagvæggen med nye dørmarkeringer og tilføjet lampe og mikrofon i førerpulten.


I den ene ende af togsættet har sat en lokomotivfører og en togfører. I den anden ende har jeg også sat en lokomotivfører. Så der er styr på kørslen uanset om det kører den ene eller den anden vej.


Generelt sætter jeg lokomotivfører i begge ender i mine togsæt, mens jeg i mine lokomotiver som regel nøjes med at sætte en i en af enderne.


Jeg har sat 46 passagerer ind i toget, hvor der er 204 siddepladser. Det svarer til en belægningsprocent på 22. Det er lige i underkanten til drive en rentabel modelbane. Så jeg har planer om at sætte nogle flere passagerer ind i toget.


Togsættet er nu næsten færdigt. Jeg mangler fortsat de ekstra udstødningsrør, men på siden af togsættet skal der egentlig også stå LilleNord i stedet for et af DSB logoerne.


Foreløbigt har jeg sat ca. 760 passagerer ind i alle mine tog. Hertil kommer ca. 40 lokomotivfører og andet personale. Med de passagerer jeg foreløbigt har sat i mine vogne har jeg en belægningsprocent omkring 32.