IC3 30 - Kong Frederik IX
Togsæt 29 - Jens Vejmand ved Høje Taastrup den 9. juni 2016

IC3 togsæt 30 Kong Frederik IX er leveret af ABB Scandia 1991 og adopteret af Gråsten den 10. august 1991.


Frederik IX blev født i 1899 og var Danmarks Konge fra 1947 til 1972. Som uddannet søofficer gjorde Kronprins Frederik i længere perioder tjeneste ved søværnet, samtidig med at han deltog i statsrådetsmøder og tillige påtog sig flere af sin fars, Christian Xs repræsentative forpligtelser.


Sammen med Dronning Ingrid fornyede Frederik IX monarkiets funktion i det danske samfund, idet kongeparret fulgte den udjævning af standsforskelle, der fandt sted i årenes løb. Det blev lige så naturligt at se Kongen more sig ved fagenes fest som at se ham modtage statsbesøg, åbne udstillinger i udlandet eller udfylde sit hverv som admiral. Ved siden af sit officielle virke havde Kongen mange interesser, blandt andet stor viden om og indsigt i DSBs tog- og færgedrift over hele landet. I politisk vanskelige situationer var Kongen altid indstillet på at formidle enkle og kloge løsninger, der havde parlamentarisk dækning.


Toget er dekoreret med efterladte arbejder af Helge Refn. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på Frederik IXs interesse for havet, musikken og teateret.


Toget blev designmalet i 2006.


Kunsten er fjernet i 2018, konstateret den 20. december 2018.


Togsættet består af MFA 5030 - FF 5430 - MFB 5230.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5030-5 - 95 86 000 5430-7 - 95 86 000 5230-1.


Billederne er taget den 3. januar 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 20. december 2018.