IC3 64 - C.W. Obel
Togsæt 64 C.W. Obel i Roskilde den 5. maj 2018

IC3 togsæt 64 C.W. Obel er leveret af ABB Scandia 1992 og adopteret af Aalborg den 10. oktober 1992.


Christian Winther Obel, 1800-1860, overtog i 1828 et mindre tobaksfirma i Aalborg. Byen var på det tidspunkt i økonomisk krise, da adskillelsen fra Norge i 1814 havde medført, at mange handelsvirksomheder i den tidligere så vigtige udskibningshavn måtte lukke.


Med dygtighed og en tidligt udviklet sans for mekanisering lykkedes det C.W. Obel at gøre sin virksomhed til byens største arbejdsplads og på et afgørende tidspunkt i Aalborgs historie fik hans indsats stor betydning for udviklingen af havnestaden til industriby. I 1900-tallet blev C.W. Obel Skandinaviens største tobaksfabrik.


Toget er dekoreret af Jørgen Larsen.


Togsættet består af MFA 5064 - FF 5464 - MFB 5264.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5064-4 - 95 86 000 5464-6 - 95 86 000 5264-0.


Togsættet er designmalet i 2006.


Billeder er taget den 26. januar 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 5. november 2018.