IC3 86 - Selandia
Togsæt 86 Selandia på vej ud af Høje Taastrup den 22. september 2018

IC3 togsæt 86 Selandia er leveret af Adtranz i 1996 og adopteret af A/S Storebæltsfobindelsen den 31. marts 1997.


Boremaskinen Selandia var den første af de fire boremaskiner, der skulle bore jernbaneforbindelsen mellem Sjælland og Sprogø i det store bro- og tunnelbyggeri over Storebælt.


Jernbanetunnelen mellem Sjælland og Sprogø er i alt 8 km lang og består af to enkeltsporede tunneler. Mellem Sprogø og Fyn kører toget på den 6,5 km lange lavbro Vestbroen, som består af to adskilte brooverbygninger til henholdsvis tog- og biltrafik.


I august 1990 gik Selandia i gang med boringen sammen med boremaskinen Dania fra Sjælland mod Sprogø. Boremaskinerne Fionia og Jutlandia begyndte fra Sprogø mod Halsskov. De første 20 m blev boret gennem en svag beton, der var støbt op, så tunnelbormaskinerne havde en lodret og stabil flade at starte mod. Senere foregik boringen først i moræneler og derefter i mergel. Efterhånden som tunnelmaskinen gravede sig frem, foredes tunnelen med 40 cm tykke betonelementer. I 1994 mødtes boremaskinerne parvis 75 m under havoverfladen efter de havde tilbagelagt 3,7 km.


Den 1. april 1997 overleverede A/S Storebæltsforbindelsen jernbaneforbindelsen til Banestyrelsen og den 1. juni 1997 transporterede DSB for første gang passagerer via den faste forbindelse.


Togets udsmykninger består af fotografier fra Storebæltsbyggeriets arbejde, som er taget af fotograferne Søren Madsen, Michael Stub og Søren Svendsen. Billederne er redigeret af kunstmaler Kjeld Heltoft, og udsmykningen skal ses som en hyldest til de mange, som har været med til gennemføre Storebæltsbyggeriet. Danmarks største bygningsværk.


Togsættet består af MFA 5086 - FF 5486 - MFB 5286.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5086-7 - 95 86 000 5486-9 - 95 86 000 5286-3.


Toget blev designmalet i 2003.


Togsættet er udstyret med Indusi til brug for kørsel til Hamburg.


Med mindre andet er angivet er billederne taget 22. september 2018.


Siden er opdateret den 7. november 2018.