Kirsti

Familien Puukka-Sørensen

Kirstis aktiviteter

Forbrugergruppen Vest


Kirsti er kasserer for Forbrugergruppen Vest.


Forbrugergruppen Vest blev dannet i 1970 og hjælper med kontakt mellem forbrugere der er kommet i klemme ved handler eller i det hele taget har spørgsmål i forhold til forbrugerrettigheder.


Se mere på Forbrugergruppen Vests hjemmeside.

Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Kirsti repræsenterer Cyklistforbundet i Brøndby Kommune Miljørepræsentantskab for Brøndbyvester bydelen.


Se mere på forbundets lokale hjemmesíde eller på forbundets hjemmeside.