IC3 29 - Jens Vejmand
Togsæt 29 - Jens Vejmand ved Høje Taastrup den 9. juni 2016

IC3 togsæt 29 Jens Vejmand er leveret af ABB Scandia 1990 og adopteret af Herning 17. november 1990.


Vejmand Jens Nielsen blev født 1832 og arbejdede 25 år på hovedlandevejen mellem Herning og Holstebro. Han døde 1901 og blev begravet på Tjørring kirkegård.


Vejmandens arbejde bestod først og fremmest i fremstilling af råmaterialet til den skærvebelægning, der op imod århundredeskiftet forbedrede vejnettet over hele landet. Med en langskftet, stor hammer blev markstenen kløvet, hvorefter brudstykkerne blev samlet i en jernring og slået til skærver med en mindre hammer. Jens Nielsen var kendt for sin evne til at finde præcis det sted på stenen, hvor et slag gav den ønskede virkning, og man sagde, at han kunne se en sten i stykker. Udover de to hamre og fladjernsringen bestod arbejdsredskaberne af skovl, trillebør og læskærm. Stenslagningen foregik udendørs året rundt.


Jens Nielsens stilfærdige skæbne var forblevet anonym, hvis ikke den havde fundet sin digter. Jeppe Aakjær talte 1901 med hans efterfølger ved vejarbejdet og fik her den første ide til Jens Vejmand. 1905 blev digtet skrevet og publiceret. Båret af Carl Nielsens fremragende melodi er de fuldendte vers med de store budskab blevet folkeeje, som kun få sange bliver det, og indholdet er en del af den sociale samvittighed.


Togets dekorationer er udført i samarbejde Herning Museum og Per Bøgh har kalligraferet digtet.


Togsættet består af MFA 5029 - FF 5429 - MFB 5229.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5029-7 - 95 86 000 5429-9 - 95 86 000 5229-3.


Billederne er taget den 9. juni 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 19. oktober 2018