IC3 36 - Top Karen
Togsæt 36 Top Karen i Roskilde den 24. september 2016

IC3 togsæt 36 Top Karen er leveret af ABB Scandia 1991 og adopteret af Skørping den 5. maj 1991.


Karen Marie Nielsen blev født 1843 i Top-huset, der lå i Rebild og var det sidste på egnen med åbent ildsted og lyre i taget i stedet for skorsten. Hun kom ud og tjene som syvårig og forsørgede fra da af sig selv. I begyndelsen var hun kreaturvogter på heden, og oplevede senere som tjenestepige på en større gård det hårde slid fra tidlig morgen til sen aften. Oven i en årsløn på 40 rigsdaler havde Top-Karen brugsret til et lille jordlod, hvor hun dyrkede den hør, som hun i sin fritid selv forarbejdede til lagener og undertøj.


Top-huset blev flyttet fra Rebild by og ud i bakkerne, og her bosatte Karen og hendes mand Jens Andersen sig. De fik 7 børn og bjergede føden ved skovplantning om vinteren og teglværksarbejde om sommeren. Da Rebildfesterne og turismen begyndte, blev arbejderboligen omdannet til traktørsted, og for de mange besøgende fra ind- og udland blev Top-Karen i lang, mørk kjole og hvid kyse symbolet på den ældre, sejge almuementalitet. Hun døde 1928, seks år efter sin mand.


Oda Christensen har dekoreret toget med billeder af blomster.


Togsættet er designmalet i 2005.


Togsættet består af MFA 5036 - FF 5436 - MFB 5236.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5036-2 - 95 86 000 5436-4 - 95 86 000 5236-8.


Billederne er taget den 24. september 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 27. oktober 2018.