IC3 67 - Thomas S. Heiberg
Togsæt 37 Thomas Severin Heiberg på København H den 29. december 2016

IC3 togsæt 67 Thomas Severin Heiberg er leveret af ABB Scandia 1993 og adopteret af Hvalsø den 29. maj 1993.


Thomas Severin Heiberg, 1738 - 1819, var præst i Kirke Såby. Han tilhørte rationalismen og interesserede sig mere for samfundsmæssige forhold end for det teologiske. I hans embedsbog er indført 400 tætskrevne sider om alle mulige forhold, der ikke vedrører kirken, men har stor historisk interesse. Thomas Severin Heiberg var en foregangsmand, hvor det gjaldt vejledning i landbrugsdrift, og for at billiggøre hjemmemarkedets produkter tog han initiativ til flere fabrikker. For sin oplysende indsats modtog han flere guldmedaljer og hædersbevisninger.


Thomas Severin Heiberg havde også interesse for lyrik - udgav således 1771 Ambrosius Stubs Arier og andre poetiske Stykker - men huskes også for sit stridbare forhold til sin degn Johannes Schmidt, som han lå i retssag med tre gange, efter at læreren havde beskyldt provsten for at være "et monstrum af uretfærdighed, gerrighed, depotisme og malice mod degnen, menigheden og kongen selv". Her fik skolemesteren det sidste ord, idet han som 91-årig udgav "Anekdoter om provst Heiberg og degnen Schmidt i Kirke Saaby.


Søren Hansen har dekoreret toget med abstraherende landskabsskildringer.


Togsættet består af MFA 5067 - FF 5467 - MFB 5267.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5067-7 - 95 86 000 5467-9 - 95 86 000 5267-3.


Togsættet blev designmalet i 2007.


Billederne er taget den 29. december 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 27. maj 2018.