IC3 22 - Peter Sabroe
Togsæt 22 - Peter Sabroe ved Brøndbyvester den 4. juni 2018

IC3 togsæt 22 Peter Sabroe er leveret af ABB Scandia i 1990 og adopteret af Aarhus den 4. august 1990.


Peter Sabroe 1867-1913 havde som journalist, folketaler og politiker et stærkt socialt engagement og gjorde en lidenskabelig indsats for de svagest stillede i samfundet. Som medlem af Aarhus byråd 1900-1909 var han medvirkende til, at kommunen opførte De gamles Hjem, og det skyldtes også hans initiativ, at Christian IX's Børneasyl blev bygget.


Som redaktør og folketingsmedlem havde han indflydelse på tyendeloven og fremskyndede en omstilling inden for børne- og ungdomsforsorgen. Peter Sabroe var forkæmper for skolebespisning, for hjælp til faderløse børns underhoild og en skarp modstander af retten til at prygle børn i skolen.


Togets dekorationer er udført efter billeder som Hans Scherfig malede 1937 til en børnebog.


Toget blev designmalet i 2004. Det var i 2009 forsynet med TDC Home reklame.


Togsættet består af MFA 5022 - FF 5422- MFB 5222.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5022-2 - 95 86 000 5422-4 - 95 86 000 5222-8.


Billederne er taget den 7. oktober 2017 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 19. oktober 2018