IC3 37 - Doktor Larsen

IC3 togsæt 37 navngivet Doktor Larsen er leveret af ABB Scandia i 1991 og adopteret af Hadsten den 1. juni 1991.


Læge Frederik Larsen, født 1839, virkede i Hadsten fra 1868 til sin død i 1916. Han er sikkert den mest berømte landlæge, der har levet i Jylland, og han havde så mange patienter fra hele landsdelen, at man sagde, at størstedelen af togpassagerne til Hadsten havde ærinde i hans konsultation. Her stod folk i kø i venteværelset, på trappen og udenfor lægeboligen.


Frederik Larsen mente selv, at hans ry skyldtes to behandlinger, som han udførte straks efter sin ankomst til byen, og som helbredte patienter, der hidtil var anset som håbløst syge. Men sandheden var nok også den, at "Doktor Lassen" var velorienteret i sit fag, usædvanlig dygtig og havde fremragende menneskekundskaber.


Den omfattende praksis udmøntede sig i midler, der for en stor del blev brugt til glæde for byen og omegnen. Som grundbesidder forhandlede han arealer til almennyttige formål, ligesom han beplantede vejene til Hadsten i mange kilometers udstrækning og stiftede to legater.


Piotr Baro har dekoreret toget.


Togsættet består af MFA 5037 - FF 5437 - MFB 5237.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5037-0 - 95 86 000 5437-2 - 95 86 000 5237-6.


Billederne er taget den 8. oktober 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 27. oktober 2018.