IC3 45 - Johannes Schou
Togsæt 45 Johannes Schou ved Østerport den 12. juni 2018

IC3 togsæt 45 Johannes Schou er leveret af ABB Scandia 1991 og adopteret af Vamdrup den 2. november 1991.


Johannes Schou, 1886-1939, var købmand og materialist i Vamdrup. Under den første verdenskrig fremstillede han kaffe- og krydderierstatninger, men hans indsats som fabrikant af farver og lakker er bemærkelsesværdig, og den virksomhed, der blev påbegyndt i en kælder 1914, eksisterer idag som en moderne fabrik. Johannes Schou havde tuberkulose, og det medførte i begyndelsen af 1920'erne total blindhed, men hjulpet af sin hustru og to sønner fortsatte han med at lede sine virksomheder. Under sygdomsforløbet blev Johannes Schou indlagt flere gange på forskellige sanatorier, og til støtte for denne behandlingsform købte han 1935 den tidligere grænsejernbanestation i Vamdrup og indrettede den til sanatorium for tuberkuloseramte kvinder. Institutionen fik navnet Elin og blev senere videreført som plejehjem for kommunens borgere.


Billedvæveren Nanna Hertoft har udsmykket toget.


Togsættet består af MFA 5045 - FF 5445 - MFB 5245.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5045-3 - 95 86 000 5445-5 - 95 86 000 5245-9.


Billederne er taget den 23. september 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 28. oktober 2018.