IC3 72 - C.D.F. Reventlow
Togsæt 72 C.D.F. Reventlow i Nyborg den 9. juni 2016

IC3 togsæt 72 Reventlow er leveret af ABB Scandia og adopteret af Nakskov den 5. juni 1993.


Christian Ditlev Frederik Reventlow 1748 - 1827 var lensgreve, chef for rentekammeret og fungerende i en kortere periode som Danmarks statsminister. Han betragtes som en af de betydeligste politikere landet har haft, idet han var midtpunkt i det reformarbejde, der lagde grunden til det moderne samfund.


Reformens lange levetid beviser deres rigtighed: Loven om skovdrift fra 1805 er endnu gældende for de centrale princippers vedkommende. Landets opdeling i amter bestod indtil kommunalreformen i 1970. Reventlows vejsystem blev først for alvor fornyet med introduktionen af motorvejene. Toldloven af 1797 rakte for nogle elementers vedkommende frem til 1960. Skoleloven fra 1814 havde en formålsparagraf, der var gældende frem til 1937. Hans skatte- og sociallove fungerede i 100 år , men størst betydning fik landboreformerne, der fjernede bøndernes hoveripligt, ophævede stavnsbåndet og forbød privat afstraffelse af fæstebønder med træhest og lignende.


Christian Ditlev Frederik Reventlow gennemførte med held alle frihedsprincipperne på sine lollandske besiddelser.


Erik Meltofte har udsmykket toget.


Togsættet består af MFA 5072 - FF 5472 - MFB 5272.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5072-7 - 95 86 000 5472-9 - 95 86 000 5272-3.


Toget er designmalet i 2003.


Billederne er taget den 3. januar 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 6. november 2018